Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

05.09.2019 Umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa z 31 sierpnia 2018 roku na Plantach Krakowskich

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód umorzono postępowanie w sprawie zabójstwa, 31 sierpnia 2018 roku w Krakowie, Wojciecha G., poprzez sześciokrotne ugodzenie go nożem w klatkę piersiową, skutkiem, czego doznał on obrażeń wewnętrznych ciała, powodujących krwotok wewnętrzny, w następstwie, którego zmarł, tj. o przest. z art. 148§1 kk, wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono (art. 17§1 pkt. 1 kpk).

31 sierpnia 2018 roku około godziny 7 rano w rejonie ul. Olszewskiego na Plantach Krakowskich ujawniono zwłoki Wojciecha G. Mężczyzna miał liczne rany kłute klatki piersiowej, zlokalizowane w okolicy serca, a w jego klatce piersiowej tkwił nóż. Okoliczności ujawnione na miejscu zdarzenia uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa zabójstwa.

         W ramach postępowania przygotowawczego przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok, terenu przyległego do miejsca znalezienia zwłok, oględziny miejsca ujawnienia śladów biologicznych oraz zabezpieczono szereg śladów i dowodów. Przeprowadzono sekcję zwłok pokrzywdzonego. W trakcie sekcji zwłok zabezpieczono nóż z ciała ofiary, który następnie poddano badaniom daktyloskopijnym, chemicznym oraz biologicznym w Laboratorium Kryminalistycznym. Dokonano przeszukania mieszkania pokrzywdzonego, w trakcie, którego zabezpieczono przedmioty mogące mieć znaczenie dla sprawy. Przesłuchano szereg świadków. Uzyskano całość dokumentacji medycznej z leczenia pokrzywdzonego. Całość zebranych dowodów pozwoliła na odtworzenie przebiegu ostatnich chwil zmarłego.

Analiza czynności procesowych przeprowadzonych w sprawie zgonu Wojciecha G. prowadzi do stwierdzenia, że w zdarzeniu związanym z jego śmiercią nie brały udziału osoby trzecie.

Okoliczności zdarzenia, wskazują, że działanie Wojciecha G. było zaplanowane i zorganizowane.

Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie przekonują, iż nie doszło do zabójstwa Wojciecha G., lecz targnął się on na swoje życie, i z tego powodu postępowanie umorzono.

Aktualności