Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.12.2019 Akt oskarżenia przeciwko 12 osobom zajmujących się m.in. obrotem środkami odurzającymi.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom zajmujących się m.in. obrotem środkami odurzającymi.

Krzysztofa K., oskarżono o to, że w okresie od dnia 24 sierpnia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku w Krakowie, Skawinie, Tenczynku i innych miejscowościach województwa małopolskiego, oraz na terenie Królestwa Hiszpanii, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy, kierował zorganizowaną grupą przestępczą funkcjonującą według założonego planu działania, zakładającego określony podział ról i korzyści uzyskanych z przestępstw, w skład której wchodzili m.in.: Bartosz W., Kamil S., Adrian Z., Piotr F., Kamil P., Karol K., Patryk Z., oraz inne nieustalone dotąd osoby, mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na wewnątrzwspólnotowym nabyciu z Królestwa Hiszpanii znacznej ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuany), celem dalszego wprowadzania do obrotu przemyconych w ten sposób środków odurzających, przy czym członkowie grupy przestępczej przemycili z Królestwa Hiszpanii ziele konopi innych niż włókniste /marihuanę/ w ilości 2524,65 grama o wartości co najmniej 50 493 zł, oraz zajmowali się prowadzeniem nielegalnych upraw krzewów konopi innych niż włókniste, nadto wprowadzili do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, przy czym Krzysztof K., nadzorował działania członków grupy, instruował w zakresie taktyki i strategii prowadzonej działalności, wydawał polecenia pozostałym członkom grupy, organizował i wyznaczał ilości oraz terminy nabycia narkotyków, organizował dystrybucje uzyskanych narkotyków, utrzymywał kontakty i rozliczał się finansowo z dostawcami i odbiorcami, wskazywał odbiorców i ilości dostarczanych im narkotyków, zapewniał środki finansowe, oraz miejsca magazynowania narkotyków, uczestniczył w negocjacjach dotyczących ilości, ceny kupowanych i sprzedawanych środków odurzających oraz substancji psychotropowych, sprawował kontrolę nad właściwym przebiegiem procesu uprawy i przetwarzania ziela konopi innych niż włókniste, a także za pośrednictwem członków grupy wprowadzał do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, uczestniczył w obrocie znaczną ilością środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste /marihuany/ w ilości nie mniejszej niż 19 kg o wartości, co najmniej 381 200 zł, haszyszu w ilości nie mniejszej niż 500 gram o wartości, co najmniej 15 000 oraz znaczną ilością substancji psychotropowej, poprzez ich zbycie za pośrednictwem członków grupy, nieustalonym odbiorcom z Krakowa i innych miejscowości województwa małopolskiego, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk i art. 258 § 3 kk.

Członkowie grupy, zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste /marihuany/ oraz znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, mefedronu, MDMA, tabletek ekstazy, które uzyskiwali od Krzysztofa K. Jednocześnie na polecenie Krzysztofa K., wynajmowali mieszkania służące do magazynowania, w którym przechowywali, porcjowali, pakowali środki odurzające i substancje psychotropowe, a nadto przekazywali ustalonym i nieustalonym osobom narkotyki w celu ich dalszej dystrybucji, odbierali środki finansowe pochodzące z ich sprzedaży, oraz werbowali kolejnych członków grupy przestępczej,prowadzili nielegalną uprawę krzewów konopi innych niż włókniste, udzielali porad dotyczących odpowiedniej pielęgnacji krzewów konopi, a także przetwarzali ziele konopi innych niż włókniste /marihuanę/ poprzez jej zbieranie, suszenie i rozdrabnianie, zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, które na polecenie Krzysztofa K. przekazywali nieustalonym osobom celem dalszej dystrybucji tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk.

Czterem osobom, a to Krzysztofowi S., Kamilowi D., Piotrowi T., i Wojciechowi M.,  zarzucono prowadzenie nielegalnej uprawy krzewów konopi, udział w obrocie substancjami psychotropowymi MDMA oraz posiadanie środków odurzających tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i inne.

Za te czyny grozi Kamilowi K., do 10 lat pozbawienia wolności a pozostałym oskarżonym do 8 lat pozbawienia wolności.

Aktualności