Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2004 / kwiecień

W dniu 2 kwietnia 2004r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Kraków-Śródmieście Wschód sąd tymczasowo aresztował Włodzimierza Ś. l.43, który dzień wcześniej zatrzymany został w pociągu relacji Budapeszt - Kraków Gł. pod zarzutem przemytu do Polski 1 kg heroiny, zapakowanej w 2-ch paczkach. Mężczyzna wraz z bagażem przejechał pociągiem granice i przeszedł odprawy celne, a zatrzymany został dopiero przez funkcjonariuszy policji na Dworcu Gł. w Krakowie. Podejrzany przyznał się do czynu i odmówił składania wyjaśnień. W przeszłości był wielokrotnie karany, głównie za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu. Zgromadzone dotychczas dowody pozwalają na przypuszczenie, że narkotyk miał trafić na rynek warszawski. Śledztwo będzie zmierzało także do wyjaśnienia, skąd pochodzi i kto faktycznie miał być jego odbiorcą.
2004-04-05Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wieliczce w dniu 14 kwietnia 2004r. został tymczasowo aresztowany 39 - letni Piotr Ł. pozostający obecnie pod pięcioma zarzutami dot. doprowadzenia różnych podmiotów gospodarczych do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Wymieniony w czerwcu 2003r. wyłudził od właściciela komisu samochodowego samochód wartości 36 tyś. zł. a następnie pod pretekstem kupna tegoż samochodu, zaciągając kredyt na fałszywe nazwisko doprowadził bank do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 34 tyś. zł. W okresie od września 2003 r. do marca 2004r. posługując się fałszywymi dokumentami i działając jako właściciel nieistniejącej w rzeczywistości firmy doprowadził 4 różne podmioty gospodarcze do niekorzystnego rozporządzenia towarem, o łącznej wartości wynoszącej 27 tyś. zł. Zarzuconych czynów sprawca dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa. W przeszłości był bowiem wielokrotnie karany. Prokuratura ocenia, że pokrzywdzonych w całym kraju może być więcej, albowiem już uzyskała informacje o postępowaniach prowadzonych przeciwko podejrzanemu między innymi w Warszawie, Gliwicach, Wrocławiu. W dniu 15 kwietnia został ponadto zatrzymany Antoni S.,który współdziałał z Piotrem Ł przy wyłudzeniu kredytu bankowego. Po przesłuchaniu go, zapadną decyzje odnośnie środka zapobiegawczego.
2004-04-15Prokuratura Rejonowa w Wadowicach zakończyła śledztwo w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia na listonosza z Urzędu Pocztowego w Fryczowie. Do zdarzenia doszło w dniu 5 listopada 2003r. kiedy to listonosz doręczał wypłaty rent i emerytur mieszkańcom podległych Urzędowi Pocztowemu we Fryczowie miejscowości. Dwóch mężczyzn zaatakowało poruszającego się na rowerze listonosza, uderzając go młotkiem w plecy, następnie, grożąc pozbawieniem życia jeden ze sprawców wyrwał mu torbę, w której były pieniądze, przekazy pocztowe i inne przedmiot. Podczas upadku listonosza z roweru na ziemię rozsypało się kilka banknotów, które drugi ze sprawców pozbierał, następnie obaj odjechali z miejsca zdarzenia na motorze, porzucając młotek. Podczas ucieczki, motor, którym poruszali się sprawcy zepsuł się, dlatego zepchnęli go do Wisły, udając się do domu na piechotę. Następnie pozbyli się ubrań, w które byli ubrani podczas napadu i podzielili łupem. W torbie było 79 sztuk przekazów emerytalno-rentowych, pieniądze w kwocie 69.630 zł. i dodatkowo 1300 zł. i telefon komórkowy, należące do pokrzywdzonego. W wyniku uderzenia młotkiem, pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia okolicy łopatki i kości ogonowej. Sprawcami okazali się Wojciech K. - l.25 i Grzegorz L. - l. 25., którzy zostali zatrzymani w dniu 15 listopada 2003r. Obecnie Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia, zarzucając obojgu popełnienie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka. Ponadto, Wojciechowi K. zarzucono dwukrotne podrobienie podpisu swojej żony na umowie kupna samochodu oraz na umowie ubezpieczenia OC. Za zrabowane pieniądze zakupił on bowiem samochód używany, podając jednak jako kupującego nie siebie, lecz żonę, która przy transakcji nie była obecna, a której podpis sfałszował. Bezpośrednio po zatrzymaniu sprawcy nie przyznali się do winy, przesłuchani jednak w charakterze podejrzanych złożyli wyjaśnienia, w których podali okoliczności popełnienia czynu. W toku śledztwa ustalono ponadto, że sprawcy planowali ten napad i przygotowywali się do niego, a w dniu zdarzenia czekali na listonosza już od godziny 7 rano. Obecnie obaj przebywają w areszcie śledczym.
2004-04-15Do Sądu Rejonowego w Wadowicach wpłynął akt oskarżenia p-ko Danielowi G (l.22) i Tomaszowi Ch. (l.26), którzy oskarżeni zostali o dokonanie rozboju w Urzędzie Pocztowym w Sułkowicach. W dniu 2 października 2003r. Prokuratora Rejonowa w Wadowicach została powiadomiona o napadzie rabunkowym na terenie wymienionego Urzędu Pocztowego. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że pomysłodawcą napadu był Tomasz Ch., który swoim planem podzielił się z Danielem G. Obaj mężczyźni podjechali pod urząd pocztowy motorem, po założeniu pod kaski kominiarek weszli do środka, a następnie, grożąc kasjerce nieustalonym przedmiotem przypominającym pistolet, zażądali wydania pieniędzy z kasy. Zastraszona kasjerka wydała sprawcom wszystkie pieniądze, które łącznie w różnych nominałach wynosiły 360 zł. Wówczas sprawcy zażądali otwarcia sejfu, który jak się jednak okazało, był pusty. zabierając zatem wszystkie pieniądze jakie były w urzędzie pocztowym, sprawcy kazali kasjerce usiąść na krześle i liczyć do pięćdziesięciu, a w tym czasie sami opuścili miejsce przestępstwa. Uciekając początkowo poruszali się motorem, który potem porzucili w pobliskim lesie, gdzie ukryli także kaski, wierzchnią odzież i kominiarki, oraz podzielili się łupem. Wkrótce jednak sprawcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji, których kasjerka niezwłocznie powiadomiła o napadzie. W toku śledztwa Prokuratura ustaliła, że motor, którym sprawcy się poruszali pochodził z kradzieży dokonanej dzień wcześniej . Zarzut zaboru w celu przywłaszczenia tegoż motoru postawiony został Tomaszowi Ch. który, przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do żadnego z czynów. Natomiast Daniel G. złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym, przyznając się do winy. Obaj oskarżeni nigdzie nie pracują, na wyrok sądu oczekiwać będą w areszcie śledczym, bowiem na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wadowicach zostali tymczasowo aresztowani.
2004-04-16Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 11-osobowej grupie oskarżonej o dokonywanie rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, także szeregu innych przestępstw: zmuszania groźbą bezprawną do określonych zachowań, paserstwo, przestępstwa przeciwko dokumentom. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że oskarżeni działając wspólnie i w różnych konfiguracjach osobowych, w tym wspólnie z innymi jeszcze osobami, co do których wyłączone zostały materiały do odrębnego postępowania, w okresie od kwietnia 2003r do grudnia 2003r. dokonywali szereg przestępstw, używając wobec pokrzywdzonych przemocy fizycznej, grożąc pozbawieniem ich życia lub członków najbliższej rodziny, a także doprowadzając do stanu bezbronności poprzez demonstrację przewagi liczebnej i fizycznej, doprowadzali pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem, dokonywali zaboru rzeczy lub pieniędzy, zmuszali do określonych zachowań, a także do złożenia w sprawie nieprawdziwych zeznań. Jednego z pokrzywdzonych doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia kwotą 70.000 zł. w innym przypadku zmusili pokrzywdzoną do wydania samochodu m-ki HondaCivic. W toku postępowania ujawniono 4 osoby pokrzywdzone, przy czym w odniesieniu do niektórych z nich, dokonywano kilku czynów zabronionych. W ich gronie jest między innymi właściciel lombardu i właścicielka salonu fryzjersko-kosmetycznego. Sprawcy działali na terenie Krakowa, siedmiu z nich jest w wieku 26-30 lat, trzech w wieku 20-21 lat, przy czym jeden z nich jest studentem jednej z krakowskich wyższych uczelni i jeden z oskarżonych na 52 lata. Większość z nich była w przeszłości karana. Przesłuchani w charakterze podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego w większości nie przyznali się do winy.
2004-04-19Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód sporządziła przeciwko Leszkowi S. akt oskarżenia, który w najbliższym czasie trafi do Sądu Rejonowego. Wymieniony pozostaje pod zarzutem doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnmego rozporządzenia swoimi pieniędzmi, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości załatwienia legalnej pracy zarobkowej na terenie Włoch oraz co do wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów. W zamian za rzekome załatwienie pracy pobierał prowizje w różnych kwotach od 70 do 2970 zł. Chętnych do pracy werbował poprzez ogłoszenie prasowe, a następnie spotkanie organizacyjne, podczas ktorego Leszek S. proponował osobom zawarcie umów o współpracę oraz żądał, aby przybyłe osoby założyły własną działalność gospodarczą - bo tylko w takim przypadku będą mogły otrzymać pracę na terenie Włoch. Dodatkowo zapewniał wszystkich, iż praca ta będzie miała charakter legalny, a on zajmuje się pośrednictwem w jej uzyskaniu. Jednocześnie dawał do zrozumienia, że po wpłaceniu prowizji, osoby które przybędą do Włoch od razu otrzymają prace i zarobią około 1.500,00 do 1.700,00 Euro miesięcznie. Praca miała polegać na wykonywaniu głównie usług budowlanych. Część osób, oceniając zarówno przedkładane do podpisu umowy jak i w ogóle wystrój pomieszczenia, w którym Leszek S. ich przyjmował, rezygnowało z wpłaty jakichkolwiek pieniędzy uznając go za osobę niewiarygodną.Jednak część osób ze względu na trudną sytuację na rynku pracy postanowiła skorzystać z oferty proponowanej przez oskarżonego wierząc, iż w rzeczywistości otrzymają pracę za granicą. Oszukańczym zabiegom Leszka S.uległo jednak kilkanaście osób. Na początku poinformował on pokrzywdzonych, iż wyjazd nastąpi w dniu 28 kwietnia 2003 roku , potem przełożył go na 8 maja 2003 roku, aby ostatecznie wyznaczyć termin na 24 maja 2003. Wyjazd nastąpił z okolic dworca PKP w Krakowie w godzinach późno wieczornych. Przed wejściem do busa Leszek Setkowicz zażądał od jadących z nim mężczyzn kwoty po 250 Euro, która z pewnymi oporami została mu przez pokrzywdzonych przekazana. Po przybyciu do Triestu we Włoszech na kierowane przez pokrzywdzonych do Leszka S. pytania, gdzie i kiedy rozpoczną pracę, oskarżony odpowiedział, iż w Polsce co prawda mówił im, iż praca będzie oczekiwać ale faktycznie jej nie ma. Leszek S. udał się do kiosku i zakupił gazetę, w której przeglądał anonsy o zatrudnieniu. Ponieważ nie znalazł interesujących ofert zaproponował, aby przybyli z nim mężczyźni zajęli się myciem szyb samochodowych twierdząc, iż z tego tytułu można zarobić nawet do 50,00 Euro dziennie. Dodatkowo zażądał od pokrzywdzonych jeszcze wpłaty ok. 200 Euro tytułem rzekomej zapłaty za noclegi oraz za załatwienie formalności z podjęciem pracy na terenie Włoch. W rzeczywistości zatem pokrzywdzonym nie zaoferowano żadnej pracy na miejscu, co więcej, zmuszeni byli organizować swój powrót do kraju na własny koszt. Początkowo wobec podejrzanego stosowany był areszt tymczasowy, który w toku śledztwa zamieniono na wolnościowe srodki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu i poręczenie majatkowe w kwocie 7.000 zł. Szkoda jaką wyrządził swoim działaniem pokrzwdzonym wynosi łącznie kwotę ok. 28.000 zł.
2004-04-19Wydział VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie sfałszowania zwolnień lekarskich, powoływania się na wpływy w Prokuraturze Okręgowej i Sądzie Rejonowym i przez to utrudnianie postępowania karnego.
Postępowanie wszczęto w związku z uzyskanymi informacjami, popartymi nagraniem rozmowy, w toku której omawiane miały być kwestie w sprawie wynagrodzenia za pomoc w korzystnym "załatwieniu" sprawy osoby, wobec której wcześniej został już skierowany akt oskarżenia do jednego z krakowskich sądów rejonowych.
W sprawie, zatrzymano uczestników wskazanego wyżej spotkania w dniu 22 kwietnia 2004r., a także inne osoby.
Wśród zatrzymanych, co do których po ogłoszeniu postanowień o przestawieniu zarzutów wystąpiono z wnioskami o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania skierowanych do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia, był adwokat - J.F., dwie kobiety - M.M. i H.S. oraz lekarz - W.Cz., który sporządził zaświadczenia lekarskie, bez uprzedniego badania, a które to miały być wykorzystane w realizowaniu planu "załatwiania " sprawy.
Uczestniczący w spotkaniu w dniu 22 kwietnia 2004r., także zatrzymany, prokurator w stanie spoczynku - P.H. z uwagi na chroniący go immunitet, po wdrożeniu procedury mającej na celu uchylenie tegoż immunitetu - nie brał udziału w czynnościach procesowych.
Zatrzymano także pracownicę Sądu - B.R., wobec której po ogłoszeniu postanowienia o przestawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanej - zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, oraz m.in. zakazu opuszczaniu kraju.
Spośród czterech wniosków skierowanych do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - Sąd Rejonowy uwzględnił wnioski tylko w stosunku do dwóch kobiet.
Tut. Prokuratura nie podziela stanowiska Sądu i będzie składać środki odwoławcze, bowiem stosowanie na obecnym etapie izolacyjnych środków zapobiegawczych jest konieczne.
2004-04-26

Aktualności