Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

21.08.2019 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód skierowała  do Sądu akt oskarżenia przeciwko Katarzynie B. (lat 32), oskarżonej o to, że w dniu 10 marca 2019 roku w Krakowie, czterokrotnie ugodziła nożem  w okolice brzucha, kończyn górnych, wspólnie z nią mieszkającego mężczyznę, powodując  cztery rany kłute oraz rany cięte u pokrzywdzonego dążąc w ten sposób do pozbawienia go życia, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na skuteczną obronę pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 13§1 kk w zw. z art. 148§1 kk.

Zarówno oskarżona jak i pokrzywdzony zamieszkiwali wspólnie. Krytycznego dnia w trakcie wspólnego spożywania alkoholu doszło pomiędzy nimi do awantury w trakcie, której oskarżona wyjęła nóż i uderzyła nim pokrzywdzonego w okolice brzucha oraz kończyn górnych. Pokrzywdzony bronił się.

Następnie oskarżona zadzwoniła na pogotowie ratunkowe mówiąc , że do mieszkania wszedł nieznany sprawca i ugodził nożem pokrzywdzonego.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono przedstawiony w akcie oskarżenia stan faktyczny.

Oskarżona była wcześniej karana Sądownie.

Za ten czyn grozi jej kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności