Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

29.05.2019 Akt oskarżenia Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta

Prokuratura Rejonowa Kraków – Nowa Huta skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Anecie M., lat.36, oskarżonej o dokonanie sześciu przestępstw z art. 286§1 kk na szkodę osób prywatnych. Oskarżona w sierpniu i wrześniu 2017 roku w Krakowie, Cieszynie, Bochni i Wadowicach z innymi ustalonymi osobami doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem sześciu kobiet na łączna kwotę 143 tysięcy złotych poprzez wprowadzenie w błąd, co do tożsamości kontaktującej się z tymi kobietami osoby.

Sposób działania polegał na tym, że do pokrzywdzonych dzwoniła oskarżona i informowała o zdarzeniu - z reguły wypadku - na który niezbędne są pieniądze, podawała się przy tym za wnuczkę. Następnie informowała o miejscu gdzie inna osoba będzie zgłaszała się po pieniądze. Pokrzywdzone przekonane, że pomagają członkom rodziny - przekazywały pieniądze.

Przesłuchana w toku postępowania nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów wskazując, że czynów tych dokonały inne ustalone i fikcyjne osoby.

Była ona wcześniej karana za podobne czyny.

Za te czyny grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Aktualności