Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

PO VII WB 261.2.2019 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ochrona osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego oraz usługa konwojowania i ochrony wartości pieniężnych (z podziałem na części )

Aktualności