Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Sekretariat

 
 

1. W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie działa sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika sekretariatu i jego Zastępcę, wykonujący prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno­prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

 

2. Pracownicy sekretariatu wykonują także czynności związane z działaniem biura podawczego, prowadzeniem składnicy dowodów rzeczowych oraz prowadzeniem archiwum zakładowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie jak też Prokuratur Rejonowych Kraków-Śródmieście Wschód i Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie i w tym zakresie podlegają Kierownikowi sekretariatu i jego Zastępcy.

 

3. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego Prokuratury Okregowej w Krakowie.

 

 

 

 

 

Aktualności